Eko hrana

Eko ili organska ( prirodna) hrana  je kvalitetnija od konvencionalne hrane jer su sačuvani svi prirodni hranjivi sastojci te nema nikakvih štetnih spojeva.Proizvodnja biološke, eko ili tvz. organske hrane je jedan od najisplativijih poslova u svijetu.
Često se pod eko hranu stavlja  i naziv „ zdrava hrana“-ali to je netočno, jer svaka hrana koja se nalazi u našim dućanima mora biti zdravstveno ispravna bila ona eko hrana ili ne eko hrana.

Hrvatska posjeduje vrlo dobar potencijal za eko hranu, kvalitetno-manje zagađeno zemljište u odnosu na europske zemlje, ali nedostaje nam neorganizirana edukacija, odgovarajuća pomoć države i organizirano tržište kako bismo tu uzgojenu hranu mogli sigurno plasirati i prodati.

Pitate se koja je razlika između eko i ne eko?
Razlika je ta da se pri proizvodnji eko hrane moraju biti strogo kontrolirani uvjeti, što znači da se ne smije upotrebljavati umjetno (mineralno) gnojivo, pesticidi, nedozvoljeni aditivi koji su točno propisani za eko hranu. Umjetna gnojiva se zamjenjuju organskim gnojivima, zatim različite vrste korova se uništavanju mehaničkim putem, a ne  putem pesticida.

Eko hrana koristi samo pedesetak aditiva prilikom uzgoja, dok ne eko hrana sadrži preko tristo aditiva.

Isto tako prilikom proizvodnje eko hrane, mora se često ispitivati tlo-zemljište i zrak  na kojoj se hrana uzgaja (da ne bi bilo zaraženo-kontaminirano).

Prednosti eko hrane?

Hrana koja je uzgojena na eko način u sebi je sačuvala sve hranjive tvari. Tako recimo jedna jabuka uzgojena na biološki način sadrži dosta više hranjivih tvari nego ista ta jabuka uzgojena na ne eko način.

Organski uzgojena hrana neusporedivo je boljeg i prirodnijeg okusa jer na tržište dolazi svježija.

Zagovornici ekološke hrane smatraju da sadrži i vitalnu energiju koja pojačava imunitet te je dokazano korisna u borbi protiv mnogih bolesti, naročito bolesti gastrointestinalnog trakta.

Izdvajamo pravilnik o ekološkoj proizvodnji poljoprivrednih  i prehrambenih proizvoda

“Ekološka proizvodnja” (“organska”, “biološka”) poseban je sustav održivoga gospodarenja u poljoprivredi i šumarstvu koji obuhvaća uzgoj bilja i životinja, proizvodnju hrane, sirovina i prirodnih vlakana te preradu primarnih proizvoda, a uključuje sve ekološki, gospodarski i društveno opravdane proizvodno-teh­nološ­ke metode, zahvate i sustave, najpovoljnije koristeći plodnost tla i raspoložive vode, prirodna svojstva biljaka, životinja i krajobraza, povećanje prinosa i otpornosti biljaka s pomoću pri­rod­nih sila i zakona, uz propisanu uporabu gnojiva, sredstava za zaštitu bilja i životinja, sukladno s međunarodno usvojenim normama i načelima

Deklaracija ekološkog proizvoda obvezatna je za svaki proizvod i mora sadržavati najmanje naziv i tip proizvoda, naziv i adresu proizvođača i uvoznika, natpis »ekoproizvod« te druge podatke propisane ovim Zakonom i propisima donesenima na temelju ovoga Zakona. Za opširnije pročitajte na sljedećem linku  narodne novine.

Zaključak:
Eko hrana je kvalitetnija  od konvencionalne hrane, jer u sebi su sačuvani svi prirodni hranjivi  sastojci karakteristični za takav proizvod. Eko hrana će biti sve traženija, ali nažalost preskupa su ulaganja, pa I tako finalna cijena je puno skuplja od ne eko hrane. A kod nas je takva situacija, da nam kupovna moć  govori što će mo jesti, jeftina hrana-slabije klavitetni proizvodi, skuplja hrana-kvalitetniji proizvodi. Nadamo se da će se to jednog dana promjeniti.

Izvor : www.zdravlje-prehrana.com

One Response

  1. Adnan 14/03/2017

Leave a Reply