Kako uzeti pravilan uzorak stolice za sanitarnu knjižicu

Većina koja treba imati sanitarnu knjižicu, trebaju na analizu donijeti uzorak stolice. Bitno je pravilno uzeti uzorak stolice za analizu.

Izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti (NN 130/17) propisano je da se zdravstveni nadzor provodi nad osobama:

 • koje obavljaju poslove odnosno sudjeluju u proizvodnji, prometu i usluživanju hrane ili opskrbi stanovništva vodom za ljudsku potrošnju, a koji na svojim radnim mjestima dolaze u neposredan dodir s hranom odnosno vodom za ljudsku potrošnju,
 • koje obavljaju poslove odnosno sudjeluju u proizvodnji, prometu kozmetičkih proizvoda, a koji na svojim radnim mjestima dolaze u neposredan dodir s kozmetičkim proizvodima,
 • koje obavljaju poslove odnosno sudjeluju u obavljanju poslova smještaja, njege i odgoja dojenčadi i predškolske djece
 • koje rade na porođajnim i dječjim odjelima zdravstvenih ustanova
 • koje obavljaju djelatnost pružanja higijenske njege pučanstvu (javna kupališta, wellness centri, kozmetički saloni, brijačnice, frizerski saloni, saloni za masažu, saloni za manikuru, pedikuru i sl. kao i osobe koje rade na poslovima unošenja boja i stranih tijela u kožu i sluznice

Kako uzeti pravilan uzorak stolice za sanitarnu knjižicu?

Ovo se čini vrlo jednostavan postupak, no međutim puno puta se napravi greška.

 • Kupite sterilnu posudicu za stolicu u ljekarni, cijena joj je do 5 kuna. ( posuda sa navojem i žličicom)
 • Defekaciju treba  obaviti u čistoj i suhoj posudi, a potom dio uzorka prenesu u plastičnu posudicu žličicom koja je pričvršćena na čep posudice. Zamijećena patološke primjese ( sluz, gnoj, krv, tekući dio stolice) najvažnije su pri uzorkovanju. Njih svakako treba zahvatiti žličicom i spremiti u posudicu.
 •  Ne trebate bočicu napuniti do vrhu sa uzorkom, potrebno je cca 3 grama uzorka čvrste stolice ( veličine lješnjaka) ili oko 4 ml tekuće stolice.
 • Najbolje je uzeti  uzorak od 1-2 sata prije nego se odnese na analizu, ukoliko se uzima prije tog roka potrebno je uzorak držati u hladnjaku na +4°C.
 • Na kraju napisati svoje ime i prezime na bočici uzorka.

Napomena:

 • Uzorak stolice ne smije biti kontaminiran mokraćom niti sadržavati dezinficijense i deterdžente
 • Sanitarna knjižica vrijedi godinu dana.

Leave a Reply