Mamografija – kome je potrebna?

mamografija

Foto : healthcare.siemens.de

Mamografija je specijalna rendgenska snimka dojki koja pomaže pri ranom otkrivanju raka dojke. To je snimka koja liječniku pomaže otkriti tumor koji su toliko maleni da se ne mogu otkriti rutinskim pregledom. Mamografija je spasila mnoge živote upravo zbog ranog otkrivanja. Ipak, nije baš idealna jer ponekad se malene tumorske promjene ne mogu opaziti, a za dobroćudne se može pretpostaviti da su zloćudne.

Većina liječnika će vam preporučiti :  samopregled i mamografija. No, postoje neslaganja liječnika oko dobi kada treba početi sa mamografijom. Dojke mlade žene imaju gusto tkivo za rendgensku snimku. Srećom, rak dojke je rijedak kod mladih žena. Kako je svaka žena u opasnosti od razvoja raka dojke, a sklonosti i brige su individualne, odluku o trenutku mamografije donosite vi sami u dogovoru s liječnikom. Pri tome su uzimaju u obzir činjenice, kao što su :

  • već vam je otkriven tumor
  • rak dojke u genima i već se razvio kod majke ili sestre
  • nikada niste bili trudni
  • vaša prva trudnoća je bila iznad 35 godina
  • rana dob prve menstruacije
  • kasna menopauza.
Dob Mišljenje stručnjaka Što učiniti?
Mlađi ste od 40 godina Stručnjaci se većinom slažu Mjesečni pregledi, mamografija nije potreba
Mlađ ste osoba od 40 godina, no u vašoj obitelji je rak već prisutan kod majke ili sestre u mlađoj dobi Dogovorite se s liječnikom o individualnom programu Mjesečni samopregled, godišnji liječnički pregledi, mamografija s početkom 5 do 10 godina prije dobi u kojoj su oboljele vaša majka ili sestra
Od 40 do 49 godina, bez visokog rizika Postoje neslaganja Mjesečni samopregled, liječnički pregledi svaku 1 ili 2 godine, mamografija svakih nekoliko godina
Od 40 do 49 godina, uz visoki rizik Postoje neslaganja Mjesečni samopregled, godišnji liječnički pregled, mamografija jednom godišnje
Od 50 do 74 godine Stručnjaci se uglavnom slažu Mjesečni samopregled, godišnji liječnički pregled, mamografija jednom godišnje
75 godina i više Postoje neslaganja Mjesečni samopregled, godišnji liječnički pregled, mamografija jednom godišnje

Izvor : Zdravlje-prehrana.com

Reference :

Mayo Clinic, Priručnik za samopomoć, Medicinska naklada, Zagreb, 2005

Leave a Reply