Pivski kvasac

Pivski kvasac potiče alkoholnu fermentaciju piva, Pivski kvasac  sadrži visoku količinu vitamina B-kompleksaZa alkoholno vrenje piva se mora upotrebljavati samo čista kultura pivskog kvasca Saccharomyces cerevisiae. Za posebne vrste piva smiju se za alkoholno vrenje koristiti mješovite mikrobne kulture.

Stanice kvaščevih gljivica sastoje se od protoplazme koja je obavijena opnom.

– Kvaščeve gljivice u otopini sladovine primaju kroz opnu šećer i razlažu ga djelovanjem enzima zimazena alkohol i ugljikov dioksid.

Postoji nekoliko vrsta pivskih   kvasaca zavisi o kojem se tipu piva radi, da li se radi o gornjem ili donjem vrenju piva.

U pivskom kvascu se nalazi veliuka količina vitamina B-kompleksa.

Izvor : www.zdravlje-prehrana.com

Leave a Reply