Podjela aditiva u hrani

aditivi, prehrana, zdravlje, kemijaPojedini aditiv može imati jedno ili više djelovanja koje se određuje prema količini i namjeni aditiva u tehnološkom procesu, pa se tako i označava. Aditivi se označavaju s E brojevima. Sva industrijska hrana sadrži aditivi. Njihove namjene su različite :

Podjela aditiva:

1.bojila
2. konzervansi
3. antioksidansi
4. emulgatori
5. zgušnjivači
6. stabilizatori
7. pojačivači arome
8. kiseline
9. regulatori kiselosti
10. tvari za sprečavanje zgrudnjavanja
11. modificirani škrob
12. tvari za zaslađivanje, sladila
13.tvari za rahljenje
14. tvari protiv pjenjenja
15. tvari za poliranje
16. tvari za tretiranje brašna
17. učvršćivači
18. tvari za zadržavanje vlage
19. potisni plin
20. emulgatorske soli
21. tvari za povećanje volumena
22. tvari za želiranje
23. sekvestranti
24. enzimi

Leave a Reply