Zračenje hrane

zračenje, hrane, zdravlje, rak, Ozračena hrana izgleda baš kao i svaka druga, a upravo je to razlog za zabrinutost.

Hrana se bombardira niskom radioaktivnošću iz radioaktivnog izotopa. Svrha tog postupka je uništavanje bakterija, gljivica, insekata i mnogih drugih šetnih bića koja mogu širiti bolest.

Hrana ne postaje radioaktivna, ali, ipak zračenje može uzrokovati druge promjene u kemijskoj strukturi hrane, a posebno se može povećati broj slobodnih radikala koji su odgovorni za razvoj raka.

Porast tvornica u kojima se proizvodi zračenje može ugroziti naselja u kojima se nalaze. Postoje također dokazi da zračenje smanjuje sadržaj vitamina u hrani.

Ciljevi ozračivanje hrane, održavanje hrane zdravom, prilično su neuvjerljivi. Hranu nije potrebno zračiti jer većina štetnih bakterija ubija se kuhanjem, dok posljedice zračenja hrane nije moguće ukloniti tijekom kuhanja.

Dobro sanitarni uvjeti i pravilni postupci u dobro nadziranim i vođenim tvornicama za preradu mesa mogu mnogo učiniti na sprječavanje trovanja ljudi raznim bakterijama.

Sigurnost hrane koju jedemo velik je problem. Čak se i vrlo malo istraživanja provodi nad namirnicama koje su zračene. Zračenjem se ne uništavaju bakterije, a hrana se može zagaditi i nakon zračenja, ako se s njom rukuje kako treba i dovoljno oprezno.

Nažalost, uistinu moramo paziti što kupujemo.

Izvor : www.zdravlje-prehrana.com

Leave a Reply